ورزش

ارمنستان در حال حاضر دارای حداقل ۲۶ استاد بزرگ، ۲۲ استاد بین‌المللی، و ۸ استاد فیده می‌باشد. در حال حاضر، ۲۸۵ بازیکن در حال بازی شطرنج دارای رتبه‌بندی‌های بین‌المللی دارد و این در حالی است که بیش از ۳۰۰۰ بازیکن ارمنی در حال بازی شطرنج دارای رتبه‌بندی‌های ملی است

 ورزشگاهی در ایروان،و ورزشگاه خانگی تیم ملی فوتبال ارمنستان است.

این ورزشگاه که در سال ۱۹۶۹ میلادی شروع به ساخت شده.

در سال ۱۹۷۰ میلادی به بهره‌برداری رسیده و ظرفیت آن ۵۴٬۲۰۸ نفر است.

PDF