افزایش قیمت گاز مایع در ارمنستان

روزنامه جامانکا ارمنستان در مقاله ای از افزایش قیمت گاز مایع با تغییر قانون فروش گاز اتومبیل ها بر حسب وزن نوشت.

به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، روزنامه جامانکا در مقاله ای از افزایش قیمت گاز مایع با تغییر قانون فروش گاز اتومبیل ها بر حسب وزن نوشت.

بر اساس قانون فعلی که فروش گاز بر حسب حجم میباشد، قیمت هر هزار متر مکعب حداقل بیست وپنج هزار درام معادل پنجاه و دو دلار می باشد، ولی با اجرای قانون جدید از یکم آوریل قیمت هر تن گاز مایع حدود سی و چهار درام معادل هفتاد دلار خواهد شد. با وجود اینکه مقامات از بی تأثیر بودن تغییر این قانون بر قیمت گاز مایع خبر می دهند، ولی صاحبان بنگاه های گاز طبیعی معتقد به افزایش ۱۰ الی ۲۰ درصدی قیمت گاز با اجرای قانون جدید هستند.

 

PDF